تماس با تالار پذیرایی ارشاد

 آدرس:

 مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، قبل از دوراهی طرقبه و شاندیز سمت راست مجتمع سوارکاری ارشاد  تالار پذیرایی ارشاد 


 تلفن:
  7و35512046 - 051         فاکس : 35512660 - 051        


  ایمیل:

 info@ershadhall.comتماس با ما